اهداف و وظایف

اهداف و وظایف اداره زیباسازی:

-        زیباسازی محیط پارکها (رنگ آمیزی، تزئین، گل آرایی و جانمایی ملزومات پارکی و بازی کودکان)

-        ساماندهی و طراحی معابر در پارکها

-        آرایش، رنگ آمیزی و پیرایش جداول در معابر و پارکهای عمومی

-        طراحی و ساخت تندیس ها و یادمانها در میادین و پارکها

-        طراحی، جانمایی و احداث نمازخانه در پارکها، میادین و کمربندهای شهری

-   طراحی و احداث سرویس های عمومی و بهداشتی در پارکها، معابر و میادین و نگهداری و تجهیز آنها به بهترین وجه

-   طراحی و ساماندهی میادین عمومی، پارکها، معابر و بلوارها از طریق اصلاح دسترسی ها برای معلولین، تکمیل و اصلاح مبلمان شهری، بهبود روشنایی، تهیه وسایل رفاهی نظیر آبخوریها، زباله دانها، میزهای پذیرایی، تجهیز سکوهای استراحت و ...

-        نظارت بر طراحی و اجرای روشنایی و ساماندهی آن در میادین، پارکها و معابر عمومی

-        طراحی و اجرای فواره های آبنماها، نورپردازی آنها و نظارت بر نور پردازی اماکن عمومی

-        طراحی و ساخت مبلمان شهری

-   تهیه دستورالعمل جهت طاق نصرت و چراغانی و رنگ آمیزی در سطح شهر توسط بخش عمومی و خصوصی و نظارت بر اجرای کامل آن

-        تهیه دستورالعمل و نظارت در طراحی و اجرای نقاشی و رنگ آمیزی و الصاق آگهی بر دیوارها

-   تهیه دستورالعمل و سیاست گذاری مناسب در جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و عموم مردم در جهت زیباسازی شهر با تدوین و انتشار دستورالعمل ها و پیشنهادها

-   تشویق بخش خصوصی برای راه اندازی موسسات شستشو و رنگ آمیزی نمای ساختمان های مشرف به معابر و کمک به تشکیل آنها

-   تدوین مقررات مربوط به پاکسازی و شستشوی نماها و شیشه های ساختمان ها و تأسیسات و ابنیه های شهری و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب در شورای اسلامی شهر

-        ایجاد نظم و هماهنگی در نحوه و اجرای تبلیغات و تابلوهای شهری به طریق زیر:

1.   تهیه و اجرای مقررات مربوط به نوشتن مطالب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات مربوط و موضوع انتشار آن برای اطلاع عمومی و نظارت بر اجرای آن پس از اخذ مصوبه

2.      ساماندهی تابلوهای خدماتی اعم از پزشکی، تجاری و ...

3.      طراحی و تهیه علائم و تابلوها یا پانلهای راهنمای مورد نیاز شهر

4.      طراحی و تهیه و نصب تابلوهای تبلیغاتی

تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره زیباسازی شهرداری زنجان است  |   |  ورود