معرفی اداره زیباسازی

اين اداره قبل از سال 1382 در دو واحد مجزا به نام جوشكاري و تأسيسات فعاليت داشته است.

واحد تأسیسات عهده دار امور تأسیساتی شامل ترمیم، تعمیر و نگهداری تأسیسات، راه اندازی آبنماها، تجهیز پارکها و ... بوده است.

واحد جوشکاری در زمینه طراحی و ساخت سطل زباله، ملزومات بازی پارکی، چرخ زباله، دریچه پل و ... فعالیت داشته است.

در سال 1382 تحت عنوان سازمان امور رفاهي و تفريحي در راستاي مبلمان شهري، زيباسازي، نظارت بر تبليغات شهري و محیطی، نور پردازي و ... در حوزه ترافیک شهری كار خود را رسماً آغاز نمود و در سال 1386 به اداره زيباسازي تغيير نام يافت كه جزو حوزه معاونت خدمات شهري به فعاليت مي پرداخت تا حوزه ترافیک نیز از بدنه این اداره خارج و به صورت مستقل به فعالیت خود پرداخت. در سال 1390 كه معاونت هماهنگي و امور اجرايي در شهرداري زنجان تشكيل گرديد، از حوزه معاونت خدمات شهري منتزع و در حال حاضر جزو حوزه معاونت هماهنگي و امور اجرايي به فعاليت خود ادامه مي دهد.


تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره زیباسازی شهرداری زنجان است  |   |  ورود